مزایای وب سایت های رزومه

راه اندازی سریع تحت دامنه دلخواه شما
استفاده از محتوایی که تحت پروفایل خود با سطح دسترسی عمومی در سوتل وارد نموده اید
ثبت تغییرات پروفایل شما بلافاصله در سایت شما
لینک خوردن به سایت شما از صفحه پروفایل سوتل
قیمت مناسب به همراه پشتیبانی 24 ساعته
امکان رنگ بندی دلخواه شما در صفحه سایت رزومه

مزایای وب سایت های معرفی خدمت یا معرفی شخص

راه اندازی سریع تحت دامنه دلخواه شما
استفاده از محتوایی که تحت کسب و کار خود یا پروفایل خود با سطح دسترسی عمومی در سوتل وارد نموده اید
ثبت تغییرات شما بلافاصله در سایت های شما
لینک خوردن به سایت شما از صفحه پروفایل سوتل
قیمت مناسب به همراه پشتیبانی 24 ساعته
امکان درج پست در وبلاگ برای معرفی بیشتر کسب و کار خود
نمایش پست های وبلاگ شما به کاربران سایت سوتل

نمونه سایت های معرفی خدمت یا شخص

مراحل خرید

انتخاب نوع سایت، با توجه به مدت زمان تمدید
انتخاب نام کلیدی و نام دامنه مناسب برای سایت
تعیین نحوه پرداخت هزینه دامنه (قبلا خریداری کرده اید یا تیم پشتیبانی سوتل باید خرید را انجام دهد؟)
ثبت سفارش و پرداخت هزینه مربوطه
تنظیم سیستم نام دامنه (DNS) برای دامنه توسط شما یا تیم پشتیبانی سوتل
بعد از تنظیمات DNS سایت شما تا 24 ساعت بعد قابل مشاهده خواهد بود

نمونه طرح های وب سایت

ResumeA مدت زمان تمدید یک سال، با ۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل، با قابلیت ثبت دامنه اضافه تا سقف 3 عدد، هزینه خرید قالب اشتراکی با قابلیت تنظیم رنگ بندی دلخواه ۲۵,۰۰۰ تومان (برای یک بار)، هزینه تمدید سالیانه طرح به مبلغ ۳۴,۰۰۰ تومان
ResumeB مدت زمان تمدید پنج سال، با ۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل، با قابلیت ثبت دامنه اضافه تا سقف 3 عدد، هزینه خرید قالب اشتراکی با قابلیت تنظیم رنگ بندی دلخواه ۲۵,۰۰۰ تومان (برای یک بار)، هزینه تمدید سالیانه طرح به مبلغ ۲۸,۰۰۰ تومان
ResumeC مدت زمان تمدید یک ماه، با ۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل، با قابلیت ثبت دامنه اضافه تا سقف 3 عدد، هزینه خرید قالب اشتراکی با قابلیت تنظیم رنگ بندی دلخواه ۲۵,۰۰۰ تومان (برای یک بار)
ResumeD مدت زمان تمدید یک ماه، با ۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل، عدم قابلیت ثبت دامنه، هزینه رایگان
PersonalA مدت زمان تمدید یک سال، با ۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل + ۲۰۰ مگابایت ظرفیت اضافه، با قابلیت ثبت دامنه اضافه تا سقف 5 عدد، هزینه خرید قالب اشتراکی با قابلیت تنظیم رنگ بندی دلخواه ۱۶۰,۰۰۰ تومان (برای یک بار)، هزینه تمدید سالیانه طرح به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰ تومان
PersonalB مدت زمان تمدید پنج سال، با ۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل + ۲۰۰ مگابایت ظرفیت اضافه، با قابلیت ثبت دامنه اضافه تا سقف 5 عدد، هزینه خرید قالب اشتراکی با قابلیت تنظیم رنگ بندی دلخواه ۱۶۰,۰۰۰ تومان (برای یک بار)، هزینه تمدید سالیانه طرح به مبلغ ۱۰۴,۰۰۰ تومان
.