شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (Presentation of Scientific and Technical Contents)
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (Presentation of Scientific and Technical Contents)
اطلاعات بیشتر
دانش روش پژوهش و ارائه سازمان
سرفصل دوره
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها