آدرس : اصفهان - خیابان شیخ بهایی - روبروی آتش نشانی - مجتمع اکسین - طبقه اول - واحد 13 

تلفن تماس  : 32361023- 031

پست الکترونیکی : sabaamooz@gmail.com