تاسیس موسسه صبا آموز ایرانیان

این موسسه با محوریت سایت آموزش تعاملی سوتل تشکیل گردید و به طراحی و بروز رسانی این سایت می پردازد. همچنین علاوه بر پروژه اصلی این موسسه با انجام پروژه های متفرقه همچون سایت کارنامه مدارس دکتر محمد شفیعی، سایت عضویت در آزمون های بنیاد علمی قلم چی و دکتر محمد شفیعی . پروژه هایی از مخابرات اصفهان به فعالیت خود ادامه می دهد.


بالا