اسماعیل
اسماعیل شهابیان
4
عضو فعال
1398/09/18

طراحی و توسعه وب سایت تحت تکنولوژی ASP MVC

ایران، اصفهان، ویلاشهر
60%
بهزاد
بهزاد سلیمانی نیسیانی
2
عضو فعال
نامحدود

تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزار
96%
راضیه
راضیه منشئی
1290354316
عضو فعال
نامحدود

تدریس دروس دانشگاهی
75%
سید معین
سید معین خیام‌نکویی
3
عضو فعال
نامحدود

ایران، اصفهان، اصفهان
60%
مریم
مریم یوسف زاده
id2098
عضو فعال
نامحدود

تألیف
35%
شاهین
شاهین کرباسی
id1662
عضو فعال
نامحدود
14%
بهزاد
بهزاد سلیمانی نیسیانی-یاهو (2)
5
عضو فعال
نامحدود
10%
بالا